1 906
обяви
 

Правила и Условия за ползване

Правила и Условия за ползване на сайта за обяви Sdelki.bg

1. ПОТРЕБИТЕЛ е: физическо или юридическо лице, подаващо обява в Sdelki.bg

2. УСЛУГА на сайта:

2.1 достъп до предоставяните информационни ресурси на сайта;
2.2 публикуване на обяви в сайта;
2.3 създаване и персонализация на потребителски профил след регистрация;
2.4 възможност за изразяване на мнения и коментари по обявите;

3. Като подавате обява се съгласявате с Правилата за ползване на сайта.

4. С подаването на обява, давате съгласието си своите персонални данни да се съхраняват в базата данни на Sdelki.bg, в съответствие със законовите норми.

Правила за съдържанието на обява в Sdelki.bg

5. НЕ СЕ ПРИЕМАТ и се ПРЕМАХВАТ ОБЯВИ:

5.1 Които имат противно на закона и моралните норми съдържание;
5.2 Противоречащи на морални норми с оскърбително текстово или графично съдържание;
5.3 Които подтикват към дискриминационно поведение и омраза;
5.4 Които не съответстват или частично не съответстват с даден раздел на сайта;
5.5 С неясно и подвеждащо описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа;
5.6 Съдържат повече от една, предлагана услуга или стока, или съобщения от общ характер;
5.7 С неправилно попълнени задължителни полета;
5.8 Съдържащи некоректна или погрешна информация, подвеждаща други потребители;
5.9 С цена и/или характеристики, различни от упоменатите в обявата;
5.10 На които снимките не съответстват на конкретното предложение;
5.11 Със снимки с прекалено ниско качество;
5.12 С текст или отделни думи и части от думи с главни букви, които неестествено се отличават от останалите обяви;
5.13 Съдържащи специални символи, излишни интервали, точки и препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, както и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата;
5.14 Съдържащи фрази, които привличат измамно потребителят, като Акция, Разпродажба, Специално предложение, Уникални цени, Суперпредложение, Внимание, New и пр., които подмамват потребителят да насочи вниманието си към тях в списък от обяви или мамят системата да се появят на първо място в списък с обяви;
5.15 Нарушаващи Авторските права и запазени търговски марки;
5.16 На други езици освен на български или английски и такива, съдържащи текст на български език;
5.17 С множество правописни грешки;
5.18 С изискващо пълно или частично предплащане на стоката или услугата;
5.19 Които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите;
5.20 С много оплаквания от потребители към администраторите на сайта;
5.21 Предлагащи тютюневи изделия, алкохол, медикаменти с контролен режим, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC;
5.22 Предлагащи имитационни стоки или стоки с контрабанден произход;
5.23 На Интернет - магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата;
5.24 За събиране на депозити, такси, плащания и дарения от всякакъв вид;
5.25 Съдържащи телефонни номера с добавена стойност;
5.26 Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви;

Прилагане на Правилата:

6.1 Администраторите на сайта Sdelki.bg премахват всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата, изброени в т.5. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Ползвателя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви.
Стойността за публикуването на премахнати VIP обяви не се възстановява. В случай на премахване на акаунта на регистриран потребител, поради системни нарушения на Правилата за ползване, останалата по сметката му сума се възстановява, с изключение на разходите по трансферите.

6.2 При изискване на идентификационните данни, архивът с действията на потребителя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.

Ограничение на отговорността:

7.1 Потребителят носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви Sdelki.bg, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

7.2 Администраторът, а също и собственикът на сайта за обяви Sdelki.bg, не носят отговорност за съдържанието на обявите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.

Промени на Правилата и Условията:

8.1 Правилата и Условията за публикуване на сайта за обяви Sdelki.bg, могат да бъдат променяни или допълвани и влизат в сила, при публикуване в сайта.